%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a

ในวันที่ 19-22 มกราคมนี้  มูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอนำเสนอการแสดง บัลเล่ต์–โอเปร่า เรื่อง พระเนมิราช (The Chariot of Heaven) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยในช่วงครบ 100 วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สร้างสรรค์โดย อาจารย์ สมเถา สุจริตกุล ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

“พระเนมิราช” เป็นเรื่องราวหนึ่งในสิบอดีตชาติของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในทศชาติชาดก พระเนมิราชคือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงยึดมั่นในทานบารมีและบำเพ็ญศีลอยู่อย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่งวันหนึ่งพระอินทร์ได้เชิญให้เสด็จไปสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดหรือชั้นดาวดึงส์เพื่อแสดงธรรมเทศนา อันมีเนื้อหาเหมาะสมที่จะนำมาเผยแผ่เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระธรรมราชาผู้ศรัทธาพุทธศาสนาสุดหัวใจ

การแสดงครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคีตมหากาพย์ซึ่งเป็นโครงการที่นำโดยอาจารย์สมเถา สุจริตกุล เป็นการนำทศชาติชาดกมาถ่ายทอดเป็นการแสดงบนเวที โดยมีเป้าหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบที่ผู้ชมทั้งไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงได้ โครงการนี้ได้จัดการแสดงแล้ว 4 เรื่องทั้งในไทยและเทศ คือ เตมิยชาดก, ชนกชาดก, ภูริทัตชาดก และสุวรรณสามชาดก ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจนนิตยสารโอเปร่า นาว จากประเทศอังกฤษขนานนามการแสดงในโครงการนี้ไว้ว่า “สังคีตศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีในโลกดนตรี”

ในการแสดงครั้งนี้เป็นการรวบรวมศิลปินนานาชาติกว่า 200 ชีวิต งดงามด้วยลีลาการระบำบัลเล่ต์  พร้อมการบรรเลงเพลงจากสยามซินโฟเอตต้า วงดุริยางค์เยาวชนระดับโลก การขับร้องโอเปร่าเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำบรรยายภาษาไทยการแสดงครั้งนี้เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ operasiam.com หรือโทร 02-231-5273 และ 094 – 353-1112