246512313

 

ข่าวใหญ่รับต้นสัปดาห์ เมื่อแกรมมี่ประกาศปลดพนักงานในส่วนของธุรกิจเพลงเป็นจำนวน 10% หรือประมาณ 80 คน โดยนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมกล่าวว่าเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของบริษัท ที่จะมุ่งเน้นงานด้านทีวีดิจิทัลทั้งช่อง ONE และ GMM25 ให้มากขึ้น อีกทั้งส่วนงานเพลงของ GMM ดำเนินธุรกิจมากว่า 32 ปี โดยไม่ค่อยมีพนักงานเข้า-ออกมากนัก จึงเป็นเวลาสมควรที่จะจัดการปรับโครงสร้างให้เข้ากับยุคสมัย โดยพนักงานที่ปรับออกไปนั้นก็มีทั้งที่เกษียณและในส่วนงานที่ซ้ำซ้อน ในขณะที่บางส่วนก็ถ่ายโอนไปยังส่วนงานทีวิดิจิทัลที่เป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินกิจการในปีนี้ อย่างไรก็ดี ธุรกิจเพลงของ GMM ยังคงมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ และจะยังคงดำเนินงานต่อไปเหมือนที่ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 32 ปี โดยพนักงานที่ถูกปลดจะได้รับเงินเดือนงวดสุดท้ายพร้อมเงินชดเชยตามกฎหมาย

 

Photo by: News.Mthai