tumblr_m467l9uonz1rvn8rao1_1280

ชากีร่า นอกจากจะเป็นศิลปินแล้วเธอยังเป็นเจ้าของมูลนิธิ Barefoot ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือคนยากจนและเด็กด้อยโอกาส นอกจากนี้มูลนิธิของเธอได้ไปสร้างโรงเรียนให้เด็กๆ ที่โคลัมเบียด้วย โดยในการทำเพื่อสังคมครั้งนี้ ชากีร่าร่วมกับองค์กร The Education Commission หรือชื่อเต็มคือ The International Commission on Financial Global ปล่อยวิดีโอเพื่อเรียกร้องให้มีการสนับสนุนการศึกษาโดยในวิดีโอเธอบอกว่า “เด็กรุ่นใหม่จะสามารถมีอนาคตไกลกว่าที่เราหวังไว้ ถ้าเรามอบสิ่งที่เหมาะสมให้แก่พวกเขา”

The Education Commission ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือด้านการศึกษาและจัดหาทุนการศึกษาให้ทั่วโลก การรณรงค์ในครั้งนี้ไปสอดคล้องกับรายงานล่าสุดด้านการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนที่ไม่มีโอกาสทางด้านการศึกษา ขององค์กรที่ว่า “พวกเขามีความสามารถ, ศักยภาพ และมีพลังที่จะเปลี่ยนโลกนี้ให้ดีขึ้น และเรารู้ว่าอนาคตของพวกเขาขึ้นอยู่กับพวกเราในวันนี้ การศึกษาเป็นสิทธิ์ที่พวกเขาควรจะได้รับ”

ในโปรเจกต์นี้มีเป้าหมายต้องการในผู้นำแต่ละประเทศทั่วโลกช่วยกันปรับปรุงระบบการศึกษา เพิ่มการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และให้เด็กๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ผ่านความก้าวหน้าและยั่งยืนในการจัดหาทุนการศึกษาเพิ่มให้แก่คนรุ่นหลัง

 

Story & Photo by Billboard