bigmountain7

Venue: Kaengkrachan Country Club & Resort Petchaburi
Date: 19 – 20 December 2015
มหกรรมดนตรีไซส์ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยเวียนกลับมาอีกแล้ว ปีนี้งานจัดเป็นครั้งที่ 7 โดยใช้ชื่อว่า ‘BMMF 7 มหกรรมโจ๊ะหมู่ เพื่อบูชาวงการเพลงไทย’ ถึงสถานที่จัดงานปีนี้จะย้ายจากเขาใหญ่ไปเพชรบุรี แต่ไม่ต้องห่วงว่าพื้นที่กว้างขวางสู้ของเดิมได้หรือไม่ เพราะตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วว่าใหญ่พอสำหรับ 9 เวทีให้ได้โจ๊ะกันแน่นอน

Link: www.bigmountainmusicfestival.com/