cover profile_P Air

 

October 27, 2016

“การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนร่วมด้วย”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔

 

******

ความสูญเสีย ความเศร้าหมอง เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ เหมือนดั่งธรรมชาติที่บางครั้งทารุณโหดร้ายเสียเหลือเกิน แต่สิ่งที่เราสามารถจะช่วยประคองกันไปได้คือความมีน้ำใจ ใจที่เปิดกว้าง ความรู้ และสติ

แน่นอนว่าเราทุกคนบนโลกเบี้ยวๆ นี้ไม่สามารถจะคิดหรือเชื่อเหมือนกันได้ แต่เราต้องอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของมนุษยธรรม ประพฤติต่อกันและกันด้วยความมีเมตตา เราไม่สามารถจะบังคับให้ใครรู้สึกเหมือนเราได้ แต่เราสามารถทำความเข้าใจกับคนอื่นได้ โดยไม่ยัดเยียดความเชื่อตัวเอง อคติ และอัตตาส่วนตัว ถึงแม้เราจะอยู่ในโลกที่เคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็ว และเต็มไปด้วยความคิดที่แตกตัวยิบย่อยเต็มไปหมด การมีมารยาทและกาลเทศะยังเป็นเรื่องที่สำคัญเสมอ ถือว่าเป็นสมบัติติดตัวของเราที่ใครก็ไม่สามารถแย่งไปได้

ในช่วงเวลาอันเศร้าหมอง ดิฉันดีใจที่เห็นหลายคนรอบตัวปฏิบัติตนอย่างมีน้ำใจ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ส่วนมากเลือกจะทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่สังคม หรือแสดงออกอย่างสำรวม มากกว่าจะมานั่งจับผิดใครอย่างไร้สาระหรือแสดงความกร่างจอมปลอม ดิฉันเองไม่ได้เป็นคนดีไปกว่าใคร และก็มีความคิดเป็นของตัวเอง แต่คิดว่าไม่ควรจะไปสั่งสอนใครได้ นอกจากนั่งสอนตัวเอง ตรวจสอบความคิด ความรู้สึก พฤติกรรม ทบทวนข้อมูลที่มีอยู่ เตรียมความพร้อมกรองข่าวสาร และดำเนินชีวิตต่อไปตามเส้นทางความดีอย่างที่พ่อสอนไว้

ดิฉันได้ตัดสินใจแล้วว่าอะไรที่ดิฉันเห็นว่า “น่าเกลียด” จะพยายามมองข้ามไป จะไม่เก็บมาเป็นอารมณ์ ตั้งปณิธานไว้ว่าจะดำรงชีวิตด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์พัดไปเพมา ที่สำคัญใจต้องเปิดกว้าง

อรศิริ ประวัติยากูร
บรรณาธิการบริหาร